درباره

سهیل هومن 

پژوهشگر فلسفهٔ علوم شناختی
دانشجوی دکترای علوم شناختی، دانشکدهٔ فلسفهٔ دانشگاه وین، اتریش
پژوهشگر در پژوهشگاه هوش مصنوعی اتریش
دانش‌آموختهٔ علوم‌شناختی و هوش‌مصنوعی

 

تماس:

email {-@-] shenaxt {d o t] com