بایگانی برای برچسب: خوی ایرانیان، جامعه، ایران

دسته‌بندی نشده

خوی «خودخدابینی» و «قدیس‌سازی»

صدای مظفرالدین شاه را گوش می‌دهم. می‌گوید: «انشاءالله عوض او را هم خدا و هم سایهٔ خدا که خود من باشم به شما خواهم داد…».

به خوی «خودخدابینی» و «قدیس‌سازی» [بعضی! از] ایرانیان می‌اندیشم.