بایگانی برای برچسب: دموکراسی، جامعه

دسته‌بندی نشده

دموکراسی

یک

شیر آب خانه‌تان خراب شده است. چه می‌کنید؟

١. خودم دست به کار می‌شوم.

٢. به لوله‌کش زنگ می‌زنم.

٣. اولین همسایه‌ای را که دیدم برای تعمیر به خانه می‌آورم.

دو

عمران خوانده‌اید و با سرمایهٔ پدرتان یک شرکت نرم‌افزاری زده‌اید. برای انتخاب مدیرپروژهٔ یکی از پروژه‌های جدید با چه کسی مشورت می‌کنید؟

١. با هیچ کس، خودم انتخاب می‌کنم.

٢. با مهندسان و متخصصان نرم‌افزار شرکت.

٣. با آبدارچی و منشی شرکت.

سه

اگر با شما باشد برای انتخاب رهبران کشور چه پیشنهادی دارید؟

١. خودم رهبری می‌کنم.

٢. خردمندان جامعه باید مسئول انتخاب رهبران باشند.

٣. باید این کار به مردم سپرده شود؛ چرا که آن‌ها هستند که باید برای سرنوشت خود تصمیم بگیرند.

چهار

انتخابات افغانستان به دور دوم کشیده شد. مردمی که در دورافتاده‌ترین مناطق افغانستان و دقیقا به شیوهٔ مردمان هزار سال پیش زندگی می‌کنند؛ مردمی که دولتشان هنوز فرصت نکرده هیچ قدمی بردارد تا الفبای زندگی مدرن را به آنان بیاموزد، نتوانستند برای انتخاب رهبر کشور به توافق برسند!

پنج

فکر می‌کنید تقلب‌های گستردهای که در افغانستان روی داد را چه کسانی انجام دادند؟ مسئول این حوزه یا بخشدار آن ناحیه، مردم عادیِ عادی…

شش

مجلس جدید که به علت سیاست‌های نژادپرستانه‌اش بر سر کار آمده، قانون «منع ازدواج با اتباع خارجی!» را تصویب می‌کند و شما دیگر نمی‌توانید با نامزد اندونزیایی‌تان ازدواج کنید. کاری نمی‌توانید بکنید؛ رای اکثریت است…